Archive for 1370

Iolo Goch

Awst 1370

Mae Tesni yn awyddus i fynd yn ôl i Dinas Bran i’w rhybuddio ac i weld a allwn ni atal tynged y castell drwy eu rhybuddio am gynlluniau’r Saeson i ymosod ar y castell. Tra’n bod ni’n ceisio mynd yn ôl rydyn ni’n ffraeo gan fy mod i yn benderfynol o fynd yn ôl i 1400 i weld fy arwr, Owain Glyndwr. Rydyn ni’n ymladd uwchben y deial amser ac yn mynd yn ôl i 1370… lle rydyn ni’n gweld cyfarfod rhwng y bardd Iolo Goch a masnachwr. (more…)

Y Ffordd i Ddinbych

Heddiw roeddwn i’n teithio rhwng Llechryd a Dinbych ar fy ngheffyl newydd, Ed. Roedd Ed braidd yn nerfus ond roedd rhaid i mi fynd i Ddinbych i roi cerdd i’r Arglwydd Bachymbyd. Roedd rhaid i ni fynd heibio’r felin, adeilad hyll a swnllyd oherwydd y gwaith sy’n digwydd y tu mewn. Mae’r ffordd yn garregog ac anghyfforddus, gyda ffrwd ddofn ar y dde, sy’n fy ngwneud i ychydig yn nerfus bob tro. Wrth i ni nesau at yr hen felin roedd Ed yn cynhyrfu fwy a fwy. Ac yna, ar yr adeg gwaethaf posibl, fe hedfanodd tylluan ar draws ein llwybr!

Mae Ed wedi marw!Fe wnaeth hyn wneud i Ed fynd i’r cyfeiriad anghywir ac yn syth i mewn i dderwen gyfagos… yn ffodus cefais fy nhaflu oddi arno cyn iddo daro yn erbyn bonyn y goeden. Roedd gen i ychydig o gleisiau ac ysgriffiniadau ond yn drist iawn wnaeth Ed ddim goroesi. Estynnais am fy nhelyn a chanu marwnad iddo.cerdd

Tra roeddwn i’n canu’r gerdd, daeth masnachwr crand iawn yr olwg ataf. Roedd o wedi fy nghlywed yn canu, a gan ei fod wrth ei fodd efo cerddoriaeth fe ddaeth yn nes i glywed yn well. Gorffennais y gerdd a moesymgrymu gerbron y masnachwr. Diolchodd yn fawr i mi, gan fod y gerddoriaeth wedi ei blesio yn fawr. Pan welodd Ed gofynnodd sut y gallai helpu.

Ar ôl meddwl am ychydig, cyhoeddodd fod ganddo’r ateb i’m holl broblemau! Cynigiodd ddychwelyd gyda cheffyl newydd ymhen yr awr. Roeddwn i mor hapus ar ôl bod mor drist. ceffyl newyddYn gyfnewid am hyn roedd o am i mi lunio cerdd ar gyfer priodas ei ferch. Rydw i’n ddyn lwcus iawn! Ceffyl newydd, swydd newydd a neithior gwych arall i fynd iddo! Rydw i wrth fy modd mewn parti da!