Y carcharion

14fed Tachwedd 1070

Rwy’n mynd â nhw yn ôl i’r gwersyll. Maen nhw’n dweud y gallan nhw fy nghynorthwyo i gael rhagor o weithwyr!

time travellersDydw i ddim yn eu credu nhw – plant ydyn nhw, ond beth sydd gen i i’w golli, a gallai fod yn hwyl eu gwylio yn rhoi cynnig arni. Rwy’n gadael iddyn nhw fynd ac yn dweud wrthyn nhw, os nad ydw i’n clywed ganddyn nhw erbyn y noson ganlynol bydd fy milwyr yn chwilio amdanyn nhw, ac yn eu dal a’u lladd!