Blog Entries by Katheryn of Berain

Ymwelwyr

15 Chwefror 1570

babysitting!

Diwrnod ofnadwy heddiw! Roedd fy mhen yn curo’n ddibaid wrth i mi geisio cadw’r rhai bach yn ddiddig. Roedd Nyrs yn sâl yn ei gwely gyda’r ddannodd. Roedd y rhai hŷn yn dda iawn ac yn dangos diddordeb yn y stori roeddwn i’n ei darllen. Ond roedd yn rhy gymhleth i gadw sylw’r rhai bach. Roedden nhw’n tynnu ar fy mraich eisiau i mi chwarae efo nhw, ond roeddwn i wedi blino’n lân! Mae hi wedi glawio ers diwrnodau, felly rydyn ni wedi cael llond bol o fod yn y tŷ.

Yna digwyddodd rhywbeth agos at wyrth. Cyrhaeddodd bachgen a merch, agos at oedran fy Richard i. Yn eu breichiau roedd ganddyn nhw focsys o deganau. Dydy pethau fel hyn byth yn digwydd! Fe wnaethon nhw ddweud eu hanes anhygoel am deithio drwy amser. Dydw i ddim yn siwr os ydw i’n credu yn yr hud yma, ond roeddwn i mor falch fod rhywbeth i ddiddori’r plant (pam holi gormod os yw’n beth da?)teganau!

Fe wnaethon nhw ddweud wrtha’ i eu bod wedi dod i’r flwyddyn hon, 1570, tra’n ceisio mynd i weld yr Armada Sbaenaidd ond bod eu peiriant teithio wedi mynd ar gyfeiliorn. Roedden nhw wedi penderfynu cael golwg ar y lle tra roedden nhw yma. Tra’n cerdded heibio ein tŷ ni fe welsant fy nheulu drwy’r ffenestr. Roeddynt yn teimlo trueni dros y plant ac aethant yn ôl i’r dyfodol i gael hen deganau iddyn nhw.

Mae fy nheulu i mor hapus, ac mae fy nghur pen wedi diflannu yn llwyr!