Blog Entries by Medieval Bloggers

Ar ol y gwarchae

Epilog – Rhagfyr 1646

Fel ôl nodyn …. fe wnaeth y canon ein helpu i aros yn y castell am fis cyfan arall pan oedden ni’n credu fod popeth wedi dod i ben. Fodd bynnag, ar ôl pedwar mis cawsom ein trechu gan ddynion Cromwell, roedd nifer y dynion a’r canonau yn ormod i ni. Serch hynny, byddaf yn ddiolchgar hyd byth am gymorth fy ffrindiau ifanc a wnaeth gynorthwyo i newid cwrs hanes