Blog Entries by Owain Glyndŵr

Ymosod ar Arglwydd de Grey

28th Medi 1400

off to war

Fe wnes i ddatgan fy hun yn Dywysog Cymru ar 16 Medi 1400. Dyddiad a fydd yn newid cwrs hanes, rwy’n siwr! Fe wnawn ni orfodi’r Saeson i gilio o Gymru.

Ar hyn o bryd rwy’n casglu cefnogaeth i’m ymosodiad ar yr Arglwydd de Grey. Ar ôl clywed am fy ymgyrch mae llawer o gefnogwyr wedi cyrraedd yma. Mae cannoedd o bobl wedi dychwelyd o Loegr, lle’r oeddyn nhw’n astudio neu’n gweithio, i Gymru. Byddwn yn cyfarfod yfory ar fy mryn.

Ymhlith yr holl ddynion mae dau blentyn ifanc wedi ymddangos, ac maen nhw’n llawn brwdfrydedd dros fy ymgyrch! Maen nhw’n edrych yn od iawn, ac yn gwisgo’r dillad mwyaf dieithr! Maen nhw’n erfyn arna’ i i adael iddyn nhw gymryd rhan. Does ganddyn nhw ddim syniad o’r perygl sy’n eu wynebu, ond rwy’n cytuno iddyn nhw gario fy maner ar gyfer rhan gyntaf yr orymdaith gan eu bod yn addo diflannu ychydig o filltiroedd cyn i ni gyfarfod de Grey.

Y cynllun yw herwgipio de Grey a difa ei fyddin. Gwnawn ymosod ar Rhuthun a llosgi’r dref i’r llawr! Mae’n ddiwrnod marchnad yfory a fydd pobl ddim yn disgwyl hyn. Ha! Dyna ddangos i’r ffyliaid Saeson.

Roedd ein gwarchae ar de Grey yn llwyddiannus, ac rydym ni wedi anfon neges i’w deulu yn nodi ar ba delerau y gwnawn ei ryddhau. Mae arna’ i eisiau 10,000 marc (£6,606.66 yn arian heddiw).

Tywysog Gymru

15 Medi 1400

Fedra’ i ddim credu’r iaith a ddefnyddiwyd gan y dihiryn yna, y Brenin Harri. Rhag ei gywilydd yn dweud wrthyf fi am ddychwelyd i’m cartref anwaraidd a bod yn ddiolchgar fod fy mhen i yn parhau gen i. Rydw i wedi cael fy nhrin yn wael gan y Brenin Harri IV twyllodrus.

Mae fy nghymdogion Seisnig yn credu y gallant gymryd drosodd yn yr ardal yma, ar ôl popeth rydw i wedi’i wneud iddyn nhw! Mae’r Saeson wedi fy ngwthio i yn rhy bell y tro yma!

Rwy’n ddisgynnydd i Frenhinoedd Cymru. Mae fy newrder a’m strategaethau milwrol yn ddi-ail. Gwae chi wehilion o Saeson. Yfory rwy’n mynd i sefydlu fy hun yn Dywysog Cymru!

Mae’r Arglwydd de Grey o Rhuthun wedi dwyn peth o’m tiroedd!

01 Medi 1400

Mae’r Arglwydd de Grey o Rhuthun, y dihiryn dan dîn yna, wedi dwyn peth o’m tiroedd! Mae hyn yn ymddygiad anhygoel! Pwy mae o’n ei feddwl ydi o? Rydym ni wedi gorfod delio gyda’r mewnfudwyr o Loegr am fwy na chan mlynedd. Rydym ni wedi caniatáu iddyn nhw ddod yn gyfoethog oddi ar ein tiroedd llewyrchus ni, a dyma sut maen nhw’n ein trin ni!

Wel, dydw i ddim yn bwriadu ymateb i’r lefel yma o ffraeo plentynaidd. Fe gawn ni weld beth sydd gan y Senedd yn Llundain a’r Brenin Harri IV i’w ddweud am hyn. Mae Grey wedi ymddwyn fel troseddwr. Rwy’n sicr y gwnaiff fy ffrindiau yn y llys ac yn y Senedd ei roi yn ei le, a dychwelyd fy nhiroedd i mi.