Blog Entries by Robert of Rhuddlan

Caethweision Newydd

15fed Techwedd 1070

Robert of Rhuddlan's Slaves

Syndod o bob syndod, dyna lle’r oeddwn i y prynhawn canlynol ar fin gorchymyn eu lladd pan wnaethon nhw ddod i’r golwg gyda rhesiaid o bobl, rhai yn edrych yn ddiffrwt iawn, a dydw i ddim yn siwr faint o waith fyddan nhw’n gallu ei wneud, ond mae arna i angen pob help posibl i orffen y castell yma ac rydw i’n talu iddyn nhw gyda darnau aur!

Y carcharion

14fed Tachwedd 1070

Rwy’n mynd â nhw yn ôl i’r gwersyll. Maen nhw’n dweud y gallan nhw fy nghynorthwyo i gael rhagor o weithwyr!

time travellersDydw i ddim yn eu credu nhw – plant ydyn nhw, ond beth sydd gen i i’w golli, a gallai fod yn hwyl eu gwylio yn rhoi cynnig arni. Rwy’n gadael iddyn nhw fynd ac yn dweud wrthyn nhw, os nad ydw i’n clywed ganddyn nhw erbyn y noson ganlynol bydd fy milwyr yn chwilio amdanyn nhw, ac yn eu dal a’u lladd!

Hud yn Nyffryn Conwy

13fed Tachwedd 1070

Alors! Heddiw, wrth i mi fynd i ymchwilio yn Nyffryn Conwy daeth fy nynion ar draws darn o ddewiniaeth mewn llanerch yn y coed. Roedd wedi’i wneud o ddeunydd sgleiniog. Roedd yn goch fel lliw aeron nad wyf wedi’i weld o’r blaen. Doedd o ddim yn debyg i unrhyw beth roeddwn i wedi’i weld o’r blaen, ac fe wnaeth rhai o’r dynion ffoi mewn braw. Rydw i wedi rhoi gorchymyn i filwr edrych yn fanylach arno. Ymddangosai fel petai gan y peth olwynion a rhyw fath o sedd ac roedd y cyfan yn boeth.

Peiriant yn Nyffryn ConwyFe glywsom ni sŵn yn y coed, a gwelsom ddau ddewin ifanc. Roedden nhw’n gwisgo’r dillad mwyaf anarferol, ac roedd gan un wallt euraidd sgleiniog tra bo gwallt y llall yn sefyll yn unsyth tuag at yr haul. O ble daethon nhw? Pa hud a lledrith oedd hyn?

Penderfynais ddefnyddio’r dewiniaid hyn i’m helpu gyda’r gwaith adeiladu. Ond dydyn nhw ddim yn gwybod hyn eto. Gofynnais iddyn nhw ddod gyda ni am wledd er mwyn darganfod rhagor am eu pwerau. Efallai y byddant yn ddefnyddiol iawn yn fy ymgyrch i goncro’r wlad hon.