Gobaith o’r dyfodol

25 Mehefin 1646

Mae pethau’n mynd yn galed iawn! Mae ein cyflenwadau bwyd a dŵr yn mynd yn eithaf isel felly mae popeth yn cael ei ddogni, sy’n biti gan y byddai pryd o fwyd swmpus yn helpu i godi ysbryd fy milwyr. Ond brynhawn heddiw digwyddodd rhywbeth od iawn, ond er gwell, gobeithio!

Roeddwn i’n poeni sut roeddem ni’n mynd i barhau i amddiffyn ein hunain yn erbyn y gynnau’n tanio heddiw. Mae ein galluoedd tanio ni yn gyfyngedig iawn. Yr hyn sydd ei angen arnaf yw canon i ddechrau saethu at y twpsod lawr fan yna! Ac yn sydyn daeth fflach fel mellten.

Y peth cyntaf a ddaeth i’m meddwl oedd bod ein gelynion wedi datblygu arfau newydd, ond er syndod i mi daeth dau berson ifanc i fyny grisiau tŵr y gorllewin! Sut ar y ddaear wnaethon nhw ddod i mewn i’r castell? Mae’n rhaid bod twnel cyfrinachol nad ydw i’n gwybod amdano (nodyn i fi fy hun: chwilio am dwnelau cudd).

captured by old blue stockingWel, fe aethom ni â nhw i’r dwnsiwn i’w holi. Maen nhw’n dweud wrthyf fi eu bod wedi dod o’r dyfodol! Roeddwn i’n meddwl fy mod i wedi clywed popeth, ond pa ddewiniaeth sy’n gyfrifol am hyn? Maen nhw’n dweud, os gwnaf i eu rhyddhau, byddant yn gallu cael canon arall i mi. Sut fedr hyn fod yn wir? Ond rydyn ni mewn sefyllfa mor ddybryd fel bod fy nghynghorwyr yn dweud wrthyf nad oes gennym ddim i’w golli drwy eu rhyddhau a gweld a yw eu hud yn gweithio.