Owain Glyndwr

Medi 1400

Rydw i’n cael fy ffordd fy hun o’r diwedd ac mae Tesni yn penderfynu efallai ei bod yn well peidio ag ymyrryd mewn hanes ac yn rhoi’r gorau i’r syniad o fynd yn ôl i Ddinas Bran. Rydw i’n llawn cyffro am fy mod i wedi gweld Owain a’i fyddin yn paratoi i frwydro yn erbyn yr Arglwydd de Grey. Mae ein brwdfrydedd yn gwneud argraff ar Owain ac mae o’n caniatáu i ni gario’r faner a’u harwain i’r frwydr fel eu masgotiaid, cyn belled â’n bod ni’n addo diflannu cyn i’r brwydro ddechrau go iawn!

Owain Glyndwr