Robert Jones Profile

Offeiriad Eglwys Sant Dyfnog

Robert Johns

Galwedigaeth: Offeiriad
Cenedl: Cymro
Cartref: Cartref diymhongar
Yn hoffi: Duw…medd..a jôcs
Yn casau: Gweld pobl yn dioddef, defaid ar y croen ac ysgewyll
Yn edrych am: Sgrôl gyda dyluniad ffenestr gwydr lliw

Amdanaf i

Fi yw Offeiriad Eglwys Sant Dyfnog. Rydym ni’n lwcus iawn gan ein bod ni wedi ein bendithio gyda ffynnon sanctaidd. Rydw i wedi gweld nifer o wyrthiau yn digwydd yn y ffynnon hon, gan ei bod yn gwella’r clefyd crafu, y frech wen a mudandod hyd yn oed. Mae miloedd o bobl yn dod o filltiroedd i ymdrochi yn y dyfroedd. Mae’r pererinion cyfoethocaf wedi cynnig cyfraniadau ariannol yn gyfnewid am bwerau gwella gwyrthiol y ffynnon. Rydw i wedi penderfynu y dylem anrhydeddu Sant Dyfnog gyda ffenestr gwydr lliw odidog. Y cyfan sydd ei angen yn awr yw dyluniad, gan fod crefftwr lleol wedi cynnig llunio a gosod y ffenestr.