Proffeil Tesni

Tesni – Teitho amser digrynedig

Tesni - Intrepid time traveller

Galwedigaeth: Merch ysgol 10 oed
Cenedl: Cymraes
Cartref: Rydw i’n byw yn Rhuthun gyda fy rhieni
Yn mwynhau: Darllen, gwneud tlysau, balé a nofio .
Yn casau: Y lliw pinc a chig !
   

Ychwanegiadau diweddar:

Rydym ni’n astudio hanes yn yr ysgol. Rydym ni wedi bod yn ymweld â mannau cŵl gyda’n athro, Mr Roberts