Gwarchae ar Gastell Dinbych

16 Mehefin 1646

seige of denbigh castle

Rydym ni wedi treulio tri mis mewn gwarchae ar Gastell Dinbych yn erbyn ymosodiad Cromwellaidd. Maen nhw wedi bod yn taro waliau fy nghastell gyda magnelau am ddyddiau rwan. Wel, fe gawn nhw ddal ati, dydyn ni ddim yn bwriadu rhoi’r ffidil yn y to! Mae’r castell yma wedi sefyll am 400 mlynedd ac ar ôl fy ngwaith trwsio i fe said am 400 mlynedd arall!

Fe wnes i orffen atgyweirio Castell Dinbych ychydig o amser yn ôl ar ran Ei Fawrhydi, Brenin Siarl I. Rydym ni ynghanol rhyfel cartref i atal Oliver Cromwell rhag dwyn pŵer y Brenin a’i roi i’r bobl gyffredin. Maen nhw’n ei alw yn ddemocratiaeth! Hy! Syniad hurt!

Beth bynnag, bydd y castell yn chwarae rhan allweddol yn ein hymgyrch i stopio’r seneddwyr yma rhag cymryd drosodd. Fe wnes i wahodd y Brenin Siarl draw yr hydref diwethaf i weld ôl fy llafur. Roedd yn hen bryd iddo ymweld â Chymru. Ac i fod yn onest roeddwn i eisiau cael gair gyda fo ynghylch ei strategaeth. Cafodd ddwyawr o’m siarad plaen enwog.

Efallai fy mod i’n hen ddyn ond rydw i wedi cael digon o brofiad ac rwy’n gwybod un neu ddau o bethau. Yn ddyn ifanc roeddwn i’n byw bywyd cyffrous ar y môr. Ond pan wnes i ddychwelyd o’m teithiau canfyddais fod ystadau fy nheulu wedi dirywio ac mewn dyled. Ers hynny rydw i wedi gweithio’n galed am dri deg mlynedd i’w adfer i grandrwydd fy hynafiaid.

Ac rwy’n gwrthod gadael i’r Seneddwyr yna gael gafael ar fy ngwaith caled!