Credydau

Pwy Ydyn Ni

Dewch i gwrdd â’r bobl tu ôl i’r llenni!

Cyngor Sir Ddinbych

Mae Fiona Dolben a’r Tîm Twristiaeth yng Nghyngor Sir Ddinbych wedi comisiynu’r prosiect hwn i sicrhau bod hanes Sir Ddinbych y Canol Oesoedd yn hygyrch i blant. Trwy gydweithio agos, rydyn ni wedi dod ar draws y syniad o greu dau grwydryn ifanc sy’n teithio mewn amser ac yn cyfarfod pobl y cyfnod hwnnw yn y mannau lle roedden nhw’n byw. Bydd eu stori yn cael ei hadrodd yn ôl i’r 21 ganrif wrth iddyn nhw ddiweddaru eu blog a sôn am eu profiadau a’u helyntion wrth iddyn nhw deithio trwy amser.

Charles Kightly
Hanesydd

Mae Charles yn ffynhonnell ddihysbydd o wybodaeth hanesyddol, ac mae’n bywhau storïau am y gorffennol gyda thameidiau blasus ac unigryw o wybodaeth nad oes fawr neb yn gwybod amdanyn nhw. Roedd ei brofiad o weithio gyda phobl ifanc ac ar brosiectau cyffelyb yn amhrisiadwy pan oedden ni’r penderfynu ar y cynnwys a sut y dylid ei bortreadu. Yn sgil ein trafodaethau y cafodd y prif gysyniadau eu datblygu.

Jo Goigne
Gwaith Celf

Cafodd y cartwnau eu creu gan Jo Giogne, Cartwnydd o Wlad Belg sydd wedi gweithio ar brosiectau tebyg gyda Charles.

Mae Jo a Charles wedi cydweithio’n agos gyda’i gilydd er mwyn sicrhau bod y cartwnau yn hanesyddol gywir. Mae’r cywirdeb hwnnw yn cael ei amlygu ym manylion y dillad, y defnyddiau a’r cyfarpar adeiladu ac yn y tirwedd. Ond yn ogystal, mae i’w weld yn wynebau ac osgo’r cymeriadau. Rydych chi eisiau dod i’w hadnabod go-iawn!

Kate Watkiss
Cynllunydd y We

Er mwyn gwireddu’r prosiect a dwyn yr holl elfennau ynghyd, gwnaeth Kate ddefnydd o WordPress. Fel un o’r arfau blogio mwyaf hyblyg sydd ar gael, roedd yn caniatáu cwsmereiddio cyflawn ac o’r herwydd roedd modd i ddyluniad y rhyngwyneb a ddatblygwyd ar gyfer Sir Ddinbych Ganoloesol gael ei osod yn rhwydd yn y peiriant WordPress.

James Roberts and Dave Wager
Dyddiaduron Fideo Fflach

Mae cymeriadau bywiog a thirweddau manwl Jo Giogne yn rhwydd i’w cymhwyso ar gyfer storïau sy’n fflach-seiliedig. Mae rhyngweithio’n bwysig am ei fod yn sicrhau ymglymiad y defnyddiwr ac mae’r mwynhad pur a geir o wneud hynny wedi ei gofnodi’n drylwyr. Mae dysgu a dealltwriaeth yn digwydd pan ydyn ni’n cael hwyl.