Proffeil Cai

Cai!

Cai

Galwedigaeth Bachgen ysgol 9 oed
Cenedl: Cymro
Cartref: Rwy’n byw yng Nghorwen gyda fy nhad a’m mam a fy nghath, Seren
Yn mwynhau: Gwneud modelau awyrennau Airfix, adeiladu fy nhÅ· yn y goeden, rygbi a moron
Yn casau: Mynd i’r gwely, gwneud fy ngwaith cartref a tomatos
   

Ychwanegiadau diweddar:

Yn ystod y gwyliau hwn rydw i wedi bod yn treulio amser efo fy nhaid. Mae o’n drydanwr gwallgo. Rydym ni wedi bod yn gweithio ar beiriant anhygoel. Rydym yn gallu ei ddefnyddio i deithio yn ôl mewn amser.