Mae’r Arglwydd de Grey o Rhuthun wedi dwyn peth o’m tiroedd!

01 Medi 1400

Mae’r Arglwydd de Grey o Rhuthun, y dihiryn dan dîn yna, wedi dwyn peth o’m tiroedd! Mae hyn yn ymddygiad anhygoel! Pwy mae o’n ei feddwl ydi o? Rydym ni wedi gorfod delio gyda’r mewnfudwyr o Loegr am fwy na chan mlynedd. Rydym ni wedi caniatáu iddyn nhw ddod yn gyfoethog oddi ar ein tiroedd llewyrchus ni, a dyma sut maen nhw’n ein trin ni!

Wel, dydw i ddim yn bwriadu ymateb i’r lefel yma o ffraeo plentynaidd. Fe gawn ni weld beth sydd gan y Senedd yn Llundain a’r Brenin Harri IV i’w ddweud am hyn. Mae Grey wedi ymddwyn fel troseddwr. Rwy’n sicr y gwnaiff fy ffrindiau yn y llys ac yn y Senedd ei roi yn ei le, a dychwelyd fy nhiroedd i mi.