Proffeil o Morus y Mynach

Morus y Mynach

Moris the Monk

Galwedigaeth Mynach yn Abaty Glyn y Groes
Cenedl: Cymro
Cartref: Llety’r mynachod yn yr Abaty
Yn mwynhau: Coginio bwydydd blasus gyda’r cynhwysion o ardd yr Abaty
Yn casau: Codi’n gynnar
Yn edrych am: Lliwiau a brwsys ar gyfer y darluniau ar y llawysgrif