Gratiau o gerrig

7 Mai 1260

Ond heddiw maen nhw wedi dychwelyd – ac mae lle a hanner ar y safle adeiladu wrth i gratiau dibendraw o gerrig gyrraedd yno. new stone

Rydw i mor hapus fod fy ffrindiau wedi cadw at eu gair ond dydw i ddim yn deall sut mae plant wedi llwyddo i wneud hyn! Mae’n wyrth, ac rydw i wrth fy modd. Rwy’n rhoi eu rhyddid iddynt, ac yn cynnal gwledd fawreddog yn un o fy mhebyll y noson honno i’w clodfori!