Proffeil o’r Hen Hosanau Gleison

Yr Hen Hosanau Gleison

Old Blue Stocking / yr Hen Hosanau Gleision

Galwedigaeth Morwr, milwr, anturiaethwr
Cenedl: Cymro
Cartref: Rug / Bachymbyd
Yn hoffi: Gwyddbwyll. Tyfu planhigion o doriadau o blanhigion ecsotig a gludodd yn ôl o India’r Gorllewin yn dilyn ei deithiau yn ei ugeiniau. Dylunio ei gapel.
Yn casau: Pobl wan a disylwedd. Gwisgo ei goler starts. Oliver Cromwell
Edrych am: canon / magnel

Amdanaf i

Rydw i’n ymfalchïo mewn siarad yn blaen a gweithio’n galed, a dydw i ddim yn derbyn nonsens gan unrhyw un! Rydw i’n ddyn crefyddol iawn: fy arwyddair yw “Yr hyn a fynno Duw a ddigwydd”. Rydw i’n frenhinwr hefyd; mae fy nheyrngarwch i’r Brenin a’r Goron yn ddi-ail.