Peiriant Amser Cymru!

peiriant amser
Bydd ein harwyr, Cai a Tesni, y teithwyr amser Canol Oesol o Sir Ddinbych, yn teithio ar draws amser a gofod ac yn cwrdd â phobl o bob math, marchogion a barwniaid, arglwyddi ac arglwyddesau, ysgolheigion a phobl cefn gwlad.

Eu helyntion yn Sir Ddinbych y Canol Oesoedd

Yn ystod eu hymweliadau fe fyddan nhw’n llunio blog ac o’r herwydd byddwn yn dod i ddeall sut beth oedd bywyd yn y cyfnod hwnnw. Fel y bydd Cai, Tesni a Seren y Gath yn loncian trwy amser, fe fyddan nhw’n helpu’r bobl y maent yn eu cyfarfod ar eu taith gan eu bod nhw’n blant caredig.

tesnicai

Darllenwch y cyfan amdano!

Defnyddiwch y ddolen Blogwyr ar y chwith neu defnyddiwch y llinell amser i dderbyn diweddariad ynghylch

Gadewch sylw

Fe fyddan nhw wrth eu bodd pe baen nhw’n clywed gennych, felly peidiwch ag anghofio logio i mewn a gadael sylw. Bydd angen i chi gofrestru cyn logio i mewn.

Adnoddau

Pam na wnewch chi ymweld â rhai o’r mannau y mae Cai a Tesni yn mynd iddyn nhw? Gallwch ddod o hyd iddyn nhw neu gael cyfeiriadau trwy edrych ar fap Google rhyngweithiol.

Os ydych chi’n awyddus i ddysgu mwy am hanes y Canol Oesoedd rydyn ni wedi casglu rhai dolennau defnyddiol y gallwch chi droi atyn nhw.